Świąteczne puzzle

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • hEt4CGd.jpg


  Czas do Świąt Bożego Narodzenia szybko upływa pod znakiem zakupów i porządków. Każdy z nas chce jak najlepiej przygotować się na te wyjątkowe, uroczyste chwile...

  Odpocznij trochę od przedświątecznej krzątaniny. Przygotuj sobie kubek gorącego kakao albo dobrej herbaty, usiądź wygodnie w fotelu i zrelaksuj się układając świąteczne puzzle.  :?:Na czym polega zadanie?

  • Ułóż puzzle, które znajdziesz pod następującym linkiem: PUZZLE
  • Wykonaj zrzut ekranu gotowego obrazka.
  • Wyślij zrzut ekranu na adres email: event@runesofmagic.pl w temacie wiadomości wpisując: Świąteczne Puzzle.
  • W zgłoszeniu podaj nazwę postaci w grze, na którą chcesz otrzymać nagrody.
  • Termin nadsyłania prac upływa 29.12.2019 o godz. 23.59.  <3 Nagrody dla uczestników:

  • Małe Magiczne Ciasteczko x15
  • Odznaka za Zasługi dla Gildii x50
  • Eliksir Przemiany - Gwiazdor x10
  • Uniwersalna Mikstura x20
  • Karta - Legendarna Drako Tethys x1


  Serdecznie zapraszamy do udziału

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska

 • Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu

  Biorąc udział w powyższym konkursie "Świąteczne Puzzle" akceptujesz poniższe Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo do jednorazowego udziału w konkursie.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu dostarczy pracę konkursową na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, spełniającą wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie są uprawnieni pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń pod kątem multikont. W przypadku wykrycia multikont prace zostaną odrzucone (patrz punkt 1.2).
  6. W przypadku współdzielenia jednego łącza, komputera itp. przez kilku użytkowników, należy taką sytuację zgłosić w Systemie Support odpowiednio wcześniej, przed wysłaniem prac konkursowych.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się 22. 12. 2019 z chwilą publikacji tego ogłoszenia.
  2. Termin nadsyłania prac upływa 29. 12. 2019 o godz. 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
  3. Nagrody dla uczestników konkursu zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Z uwagi na okres świąteczny proces wysyłania nagród może potrwać do 14 dni od momentu zakończenia konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie, który potwierdzi koniec tego procesu.
  4. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.
  5. Czas na rozpatrzenie odwołania przez organizatorów konkursu, to maksymalnie 14 dni od momentu jego przesłania.

  3. Zadanie konkursowe.

  1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu puzzli i wykonaniu zrzutu ekranu gotowego obrazka.
  2. Przesyłając zgłoszenie uczestnik gwarantuje, iż jego praca została wykonana samodzielnie i jest wolna/nie narusza praw osób trzecich.

  4. Dostarczenie pracy konkursowej oraz parametry techniczne.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinno być: "Świąteczne Puzzle".
  3. W treści wiadomości zamieść pełną nazwę Twojej postaci, na którą również życzysz sobie, aby dostarczona była nagroda.
  4. Praca konkursowa powinna zostać zamieszczona w treści wiadomości e-mail lub załączniku w wybranym formacie pliku obrazowego z pośród: *.jpg, *.png, lub *.bmp lub pliku tekstowego.
  5. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia danego etapu.

  5. System nagród.

  1. Każdy uczestnik konkursu, którego praca spełni Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu otrzyma nagrody dla uczestników konkursu "Świąteczne Puzzle”.
  2. Skład nagród dla uczestników konkursu został podany powyżej w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 4 Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Biorąc udział w konkursie udzielasz zespołowi Runes of Magic Polska pozwolenia do wykorzystywania/zamieszczania Twojego zgłoszenia na oficjalnym forum Runes of Magic.
  2. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznaczna z akceptacją powyższych Warunków Uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  3. Dokument ten jak również Ogólne Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  4. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  5. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  6. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów
 • Camist

  Added the Label Local
 • Camist

  Added the Label Event
 • Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace.


  Etap przyjmowania zgłoszeń zostaje zamknięty. Prace nadesłane po ukazaniu się tego ogłoszenia będą odrzucane.


  Nagrody dla Waszych postaci w grze zostaną przesłane w terminie do 14 dni, z uwagi na okres świąteczno - noworoczny. O zakończeniu procesu wysyłania nagród poinformujemy Was w kolejnym poście w tym wątku.

 • Upominki za udział w konkursie "Świąteczne Puzzle" zostały dostarczone na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze.


  W przypadku uwag i chęci zgłoszenia nieprawidłowości co do zakończonego procesu wysyłania nagród w konkursie zapraszamy do kontaktu poprzez odpowiednią wiadomość na konkursowy adres e-mail: event@runesofmagic.pl


  Życzymy miłej gry!

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska