Zasady Gry

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • Rejestrując konto w Runes of Magic akceptujesz Ogólne Warunki Korzystania, jak i poniższe zasady:

  Zachowanie

  • Wyłudzanie i grożenie innym graczom jest zakazane. Jeśli sądzisz, że któryś z graczy nie stosuje się do zasad, zgłoś to zachowanie w Supporcie wraz z załączonymi dowodami.
  • Postrzeganie niektórych obelg może być interpretowane w różny sposób przez innych graczy. Zespół Runes of Magic będzie wyłapywać i karać jedynie zniewagi uznawane za niewłaściwe zachowanie.
  • Nakłanianie innych graczy do zrobienia czegoś wbrew ich woli jest sprzeczne z zasadami i może skutkować zablokowaniem konta.

  Czat w grze

  • Gra Runes of Magic oferowana jest w następujących wersjach językowych: angielskiej, niemieckie, francuskiej, hiszpańskiej i polskiej. Ma to także zastosowanie w odniesieniu do oficjalnych for dyskusyjnych, Supportu Gry oraz kanałów IRC.
  • Język używany na ogólnodostępnych chatach w grze takich jak chat handlowy, chat mapy, normalny chat i nie tylko; powinien odpowiadać powszechnie używanemu językowi na danym serwerze gry, w celu zapewnienia lepszej komunikacji pomiędzy użytkownikami, jednakże używanie innego języka jest dozwolone.
  • Wszelkie wiadomości, niezależnie od języka w którym zostały sformułowane, zawierające wulgarne bądź obraźliwe wypowiedzi są niedozwolone i w zależności od ciężkości przewinienia możliwe jest zastosowanie dodatkowych kar w postaci ograniczenia dostępu do gry.
  • Stosowanie skrótów, innych form pseudo-cenzury bądź przestawianie niektórych liter (przykładowo "leet speak") jest niedozwolone. Dotyczy to także stosowania filtrów chatu.
  • Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo do uciszania, wyrzucenia z serwerów gry bądź w ekstremalnych przypadkach także do czasowego bądź stałego ograniczenia dostępu do gry bez wcześniejszego ostrzeżenia osobom łamiących powyższe zasady.

  Spam

  • Prosimy o nie spamowanie czatów. Spam oznacza wielokrotne wysyłanie wiadomości, w krótkim odstępie czasowym na tych samych czatach.
  • Publikowanie odnośników lub informacji niezwiązanych z Runes of Magic oraz takich odnoszących się do innych gier jest niedozwolone.

  Groźby w realnym życiu

  • Jakiekolwiek groźby odnośnie realnego życia w stosunku do innych graczy, członków Zespołu RoM czy przedstawicieli Gameforge są ściśle zakazane w jakiejkolwiek formie i skutkować będą stałym wykluczeniem ze wszystkich usług firmy Gameforge.

  Makra na Czatach lub w Handlu

  • Makra handlowe są dozwolone o ile nie spamują one czatu.
  • Używanie makr handlowych jest dozwolone jedynie na czacie handlowym przeznaczonym do takiej aktywności.
  • Łamanie zasad może zostać ukarane zablokowaniem czatu lub dostępu do gry na określony czas. Dotkliwość tych wykroczeń będzie oceniana przez zespół RoM.

  Błędy (bugi)

  • Eksploatacja i wykorzystanie z bugów bądź z błędów programowych jest zabronione. W przypadku odkrycia błędu użytkownik ma obowiązek natychmiastowo poinformować o jego istnieniu Zespól Runes of Magic.

  Oszustwa/Modyfikacja klienta gry

  • Modyfikowanie plików gry jest ściśle zabronione. Niedozwolone jest odkodowywanie, hackowanie oraz manipulacja danymi przychodzącymi z lub wysyłanymi na serwery Runes of Magic.
  • Używanie oprogramowania lub skryptów w celu uzyskania przewagi nad resztą graczy bądź automatyzacji rozgrywki jest niedozwolone i prowadzić może do czasowego bądź stałego ograniczenia dostępu do gry.

  Blokowanie kont głównych i dodatkowych

  • Użytkownicy, których konta zablokowano za oszukiwanie, hackowanie lub korzystanie z niedozwolonych programów będą mieli zablokowane wszystkie konta (główne i dodatkowe) na każdym z serwerów Runes of Magic.

  Dane konta

  • Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych identyfikacyjnych oraz haseł do swojego konta.
  • Użytkownik pod żadnym pozorem nie ma prawa do używania danych logowania innego użytkownika.

  Sprzedawanie kont/przedmiotów za prawdziwe pieniądze

  Jest ściśle zakazanym i wbrew Ogólnym Warunkom Korzystania, sprzedawanie lub oferowanie kont i przedmiotów.


  Możesz:

  • Wymieniać przedmioty za przedmioty bez pobrania opłaty.
  • Wymieniać przedmioty za Złoto („standardowa” wymiana).
  • Równa wymiana przedmiotów z gry jest dozwolona.

  Nie możesz:

  • Wymieniać kont za prawdziwe pieniądze / PSC (PaySafeCard) / kryptowaluty / jakikolwiek inny rodzaj realnej płatności.
  • Wymieniać kont za inne konta (zarówno w innych grach Gameforge, jak innych firm).
  • Wymieniać kont za walutę premium.
  • Wymieniać kont za Złoto / inne waluty.
  • Wymieniać kont za przedmioty.
  • Wymieniać przedmiotów za prawdziwe pieniądze / PSC (PaySafeCard) / kryptowaluty / jakikolwiek inny rodzaj realnej płatności.

  Zespół Runes of Magic

  • Członkowie Zespołu Runes of Magic nie mogą przekazywać przedmiotów, waluty premium ani pomagać graczom we wbijaniu poziomu, pokonywaniu potworów lub dołączać do grupy, gildii czy rajdu. Wyjątek: pomoc w przypadku wystąpienia błędu gry bądź przeprowadzania eventu.
  • Zabrania się użytkownikom prosić o powyższą pomoc. Powtarzające się zapytania tego typu mogą poskutkować wyciszeniem i/lub wyrzuceniem z serwera.
  • Instrukcje i decyzje wydawane przez Zespół Runes of Magic muszą być przestrzegane.
  • Nie jest dozwolone podważanie decyzji Zespołu Runes of Magic poprzez kierowanie się do innego Supportu/Zespołu.
  • Jeśli pojawia się potrzeba zgłoszenia skargi na zachowanie/decyzję członka zespołu Runes of Magic prosimy o kontakt z osobą będącą jego bezpośrednim zwierzchnikiem.

  Wydarzenia (eventy)

  • Podczas wydarzenia instrukcje Mentora / Supportera lub Administratora Gry są tymi, których należy słuchać. Nie postępując według tych instrukcji, możesz zostać usunięty z wydarzenia.
  • Każdy z graczy powinien zachować wolną przestrzeń wokół bramy/teleportu, aby inni gracze mogli wejść do regionu/wydarzenia.
  • Niedozwolonym jest nękanie Mentorów / Supporterów / Administratorów Gry podczas wydarzenia. Będą mieli ręce pełne roboty w tym momencie, zajmując się zarządzaniem i przeprowadzaniem wydarzenia. Prosimy o przesyłanie pytań po wydarzeniu poprzez prywatne wiadomości na forum, IRC lub email.
  • Po skończonym wydarzeniu niedozwolonym jest ubieganie się o nagrody. Użytkownicy nie są upoważnieni do nagrody.

  Wiadomości od Zespołu

  • Na graczu ciąży obowiązek reagowania na wiadomości otrzymywane od członków Zespołu Runes of Magic.
  • Jeśli odpowiedź na wiadomości nie pojawi się przez czas dłuższy od akceptowalnego, a gracz będzie kontynuował wykonywanie działań w grze, Zespól Runes of Magic ma prawo założyć, że użytkownik zautomatyzował swoje działania w grze.

  Combo Ban

  Zasada combo ban ma zastosowanie, kiedy łamana jest znacząca reguła obowiązująca na forum. Zasada ta ma zastosowanie również do konta w grze.
  Następujące przewinienia są podstawą do zastosowania combo ban:

  • Wiele kont na forum
  • Ofensywne posty/linki
  • Poważne i ciężkie zniewagi/ataki na innych graczy
  • Znieważanie albo próby zastraszania członków, członków zespołu albo pracowników GameForge
  • Rasistowskie komentarze
  • Pornografia

  Długość i rozmiar kary będą zależeć od wagi przewinienia.


  ------------

  Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawa do zmiany Zasad w dowolnym momencie

  Zespół Runes of Magic będzie decydować czy dane zachowanie jest pogwałceniem zasad.

  Ogólne Warunki Korzystania są uzupełniane przez powyższe zasady i muszą być cały czas przestrzegane.

  tumblr_p2yqqdl1UT1r6d0kro2_r1_500.jpg