Posts by Salamandra

  Strona zarządzania kontem jest dostępna z poziomu Klienta Gameforge. Pod przyciskiem "Graj", obok nazwy konta, znajduje się przycisk "Settings":  Po jego użyciu wchodzimy w okno wyboru kont, gdzie mamy alfabetyczną listę wszystkich kont gry połączonych z danym Klientem. Obok nazwy konta znajdują się dwie ikonki:  Ikona "Graj" - jak łatwo się domyślić, rozpoczyna grę wybranym kontem.

  Ikona "Ustawienia" - przekierowuje na stronę zarządzania kontem.


  Można również użyć ikonki "Kupno diamentów", jak to napisał powyżej Czaromag . Jakkolwiek sugerowałabym jednak, aby przenoszenie zawartości Magicznej Szafy wykonywać, gdy konto jest wylogowane z gry.

  Dobry wieczór,


  W przypadku niektórych kont konieczne może się okazać ręczne przeniesienie skinów z Magicznej Szafy. Aby tego dokonać, należy wejść na stronę zarządzania kontem - tą samą, gdzie są dane konta tj. adres email, opcja zmiany hasła drugorzędnego, opcja połączenia ze Steam itd. Znajduje się tam też Magic Wardrobe - Magiczna Szafa:  Używając przycisku "Next" przechodzimy do okna wyboru serwera pierwotnego i docelowego (w naszym wypadku będzie to Nawia > Gaia). Po potwierdzeniu "Next" pojawi się spis skinów, które następnie trzeba przenieść z lewego okienka (stary serwer Nawia) do prawego (nowy serwer Gaia).


  W razie problemów proszę o skontaktowanie się z Systemem Support.


  Pozdrawiam.

  Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy etap wysyłania nagród dla uczestników konkursu, których prace spełniały regulaminowe kryteria. Postacie, które wskazaliście w swoich zgłoszeniach, otrzymały nagrody na skrzynki pocztowe w grze. Ponadto wyłoniliśmy trzech zwycięzców, którzy odnaleźli najwięcej elementów gry związanych z liczbą 12. Rekordzista znalazł 119 takich elementów. Gratulacje!


  Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych.


  Wasz Zespół Runes of Magic Polska.

  Informujemy, że zakończył się etap przyjmowania prac konkursowych. Zgłoszenia nadesłane po opublikowaniu tego ogłoszenia nie będą brane pod uwagę.


  Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Przypominamy, że wysyłanie nagród dla uczestników może potrwać do 7 dni. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakończeniu etapu wysyłania nagród odpowiednim ogłoszeniem w bieżącym temacie.


  Z poważaniem -

  Zespół Runes of Magic Polska.

  Przypominamy, że termin nadsyłania prac konkursowych upływa jutro, tj. 28 marca o godz. 23.59. Zgłoszenia konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


  Serdecznie zapraszamy do udziału!

  Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu

  Biorąc udział w powyższym konkursie "Runes of 12" akceptujesz poniższe Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo do jednorazowego udziału w konkursie.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu dostarczy pracę konkursową na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, spełniającą wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie są uprawnieni pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń pod kątem multikont. W przypadku wykrycia multikont prace zostaną odrzucone (patrz punkt 1.2).
  6. W przypadku współdzielenia jednego łącza, komputera itp. przez kilku użytkowników, należy taką sytuację zgłosić w Systemie Support odpowiednio wcześniej, przed wysłaniem prac konkursowych.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się 20.03.2021 z chwilą publikacji tego ogłoszenia.
  2. Termin nadsyłania prac upływa 28.03.2021o godz. 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
  3. Nagrody dla uczestników konkursu zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Czas, w którym to nastąpi to maksymalnie 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie, który potwierdzi koniec tego procesu.
  4. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.
  5. Czas na rozpatrzenie odwołania przez organizatorów konkursu, to maksymalnie 14 dni od momentu jego przesłania.

  3. Zadanie konkursowe.

  1. Zadanie konkursowe obejmuje znalezieniu, wypisaniu i zilustrowaniu zrzutem ekranu co najmniej trzech elementów gry, które nawiązują, zawierają lub wiążą się z liczbą 12.
  2. Nagroda dodatkowa zostanie przyznana dla trzech uczestników, którzy znajdą i wypiszą najwięcej takich elementów (punkt 3.1) oraz udokumentują zrzutem ekranu co najmniej trzy z nich. W przypadku równej ilości znalezionych elementów decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik gwarantuje, iż jego praca została wykonana samodzielnie i jest wolna/nie narusza praw osób trzecich.

  4. Dostarczenie pracy konkursowej oraz parametry techniczne.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinno być: "Runes of 12".
  3. W treści wiadomości zamieść pełną nazwę Twojej postaci, na którą również życzysz sobie, aby dostarczona była nagroda.
  4. Praca konkursowa powinna zostać zamieszczona w treści wiadomości e-mail lub załączniku w wybranym formacie pliku obrazowego z pośród: *.jpg, *.png, lub *.bmp lub pliku tekstowego.
  5. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia danego etapu.

  5. System nagród.

  1. Każda praca konkursowa spełniająca Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu będzie uprawniona do otrzymania nagrody dla uczestników konkursu "Runes of 12”.
  2. Trzy prace konkursowe, zawierające najwięcej elementów z liczbą 12, otrzymają nagrodę dodatkową.
  3. Skład nagród dla uczestników konkursu jak również nagrody dodatkowej został podany powyżej w ogłoszeniu konkursowym.
  4. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 4 Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Biorąc udział w konkursie udzielasz zespołowi Runes of Magic Polska pozwolenia do wykorzystywania/zamieszczania Twojego zgłoszenia na oficjalnym forum Runes of Magic.
  2. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznaczna z akceptacją powyższych Warunków Uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  3. Dokument ten jak również Ogólne Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  4. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  5. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  6. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów

  2021-03-10_RoM_12th_Anniversary_TNT_Newsheader_895x300pl.jpg


  Runes of Magic obchodzi w tym roku dwunaste urodziny! Z tej okazji mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w konkursie. Wiąże się on z liczbą "dwanaście".

  W świecie realnym napotykamy tą liczbę w różnych sytuacjach: mamy 12 miesięcy, 12 godzin na tarczy zegara, "12 groszy" śpiewał Kazik - i wiele innych.

  Rozejrzyjcie się po świecie Taborei i znajdźcie otaczające nas w grze dwunastki.


  :?:Na czym polega zadanie?

  • Znajdź co najmniej 3 przykłady dowolnych elementów gry, związanych z liczbą 12 lub takich, gdzie ta liczba jest wyraźnie widoczna.
  • Zilustruj znalezione przykłady zrzutami ekranu. Powinno ich co najmniej trzy. Może być więcej, lecz nie jest to konieczne do uzyskania nagrody.
  • Wyślij zgłoszenie na adres email event@runesofmagic.pl w temacie wiadomości wpisując "Runes of 12"
  • Pamiętaj, aby w Twoim zgłoszeniu zamieścić: listę co najmniej trzech elementów gry związanych z liczbą 12 i odpowiednie zrzuty ekranu oraz nazwę postaci, na którą chcesz otrzymać nagrodę
  • Jeżeli chcesz zawalczyć o nagrodę dodatkową znajdź jak najwięcej taboreańskich dwunastek, sporządź ich listę i co najmniej trzy z nich zilustruj odpowiednim zrzutem ekranu.
  • Czas na wysyłanie zgłoszeń trwa do dnia 28.03.2021 godziny 23:59

  <3 Jakie nagrody można zdobyć?


  Każdy uczestnik, którego praca konkursowa będzie spełniać kryteria, otrzyma:

  • Babeczka Urodzinowa x5
  • Torcik Urodzinowy x3
  • Małe Magiczne Ciasteczko x15
  • Święty Feniks x3
  • Odznaka za Zasługi dla Gildii x50

  Dodatkowo, trzech uczestników, którzy znajdą najwięcej przykładów, otrzyma:

  • Nie-ma-to-jak-w-domu (7 dni) x1
  • Kamień Przenoszący do Zamku Gildi (7 dni) x1
  • Karta - Bordon x1


  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

  Owocnych poszukiwań dwunastek i powodzenia życzy Zespół Runes of Magic Polska.

  Dzień dobry, Bronoro


  Teleporty do Labiryntu Dasein są dostępne w Srebrnym Źródle, niedaleko Snoopa Uparciucha, tuż obok festiwalowego NPC Anny Garcia, na koordynatach (49.6 77.1)  Wskazując dokładniej: od poprzedniej lokalizacji kilka kratek na północny wschód.


  Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pomogą Ci odnaleźć wejścia do Labiryntu Dasein. Jednocześnie przepraszam za doznane niedogodności, jakie wynikły z przesunięcia wejścia Tajemniczego Pałacu.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dzień dobry Talking


  Propozycje, które zawarłeś w swoim pierwszym poście, to eventy o charakterze globalnym. Oznacza to, że nie ma możliwości aktywowania ich lokalnie, tylko i wyłącznie na jednym serwerze (np. tylko na Nawii). Tego typu eventy obejmują wszystkie społeczności na wszystkich serwerach. W związku z tym decyzja o ich aktywowaniu leży poza granicami uprawnień Zespołu Runes of Magic Polska, czy też innych Zespołów zajmujących się serwerami zagranicznymi. Wszelako ze swej strony postaramy się, by Wasze propozycje w tym zakresie trafiły do odpowiednich osób.


  Co do eventów lokalnych, które może przygotować Zespół Runes of Magic Polska dla serwera Nawia: chętnie poznam Wasze propozycje, jakiego typu event (forumowy, ingame) by Was interesował.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dzień dobry Andrut ,


  Trofeum z Taylina Ości to mebel wykonywany według receptury na poziom 15 Stolarstwa. Do jego wytworzenia potrzebna jest Funkcjonalna Drewniana Skrzynia Młodszego Ucznia, wykonana również według receptury na 15 poziom Stolarstwa.


  Istnieje jednak receptura na 10 poziom Stolarstwa o tej samej nazwie: Funkcjonalna Drewniana Skrzynia Młodszego Ucznia.


  Upewnij się prosze, że posiadasz w ekwipunku odpowiedni komponent Trofeum z Taylina Ości, czyli Funkcjonalną Drewnianą Skrzynię Młodszego Ucznia z poziomu 15. Zakładam bowiem, że wytworzyłeś Skrzynię na poziom 10, a to nie ona jest składnikiem Trofeum.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dzień dobry,


  Nadrzędnym dokumentem, który reguluje różne aspekty gry, są Ogólne Warunki Korzystania. Są one identyczne dla wszystkich gier oferowanych przez Gameforge. Z racji tego, że każda z gier posiada swoją odrębną specyfikę, wypracowywane są dodatkowe zasady gry, które już bardziej szczegółowo wnikają w pewne sfery danej gry. W przypadku Runes of Magic zbiór takich zasad znajduje się na naszym forum w dziale "Zasady i wytyczne".


  Z racji tego, że świat wirtualny jest niezwykle bogaty, fizyczną niemożliwością jest spisanie wszystkich możliwych przypadków dokładnie. Stąd brzmienie obowiązujących zasad, czy to wyrażonych w "Ogólnych Warunkach Korzystania", czy też w "Zasadach i wytycznych", ma postać uniwersalną.


  Są pewne sfery gry, w których gracze sami między sobą dokonują ustaleń, co jest zachowaniem pożądanym, a co nie jest. Gracze, którzy nie przestrzegają tych ustaleń, mogą być negatywnie postrzegani przez innych, a nawet w jakiś sposób "karani" przez społeczność. Przykładowo: w jakiejś gildii gracze zgodzili się wspólnie na tygodniową składkę w wysokości określonej ilości złota. Gracz, który tej składki nie wpłaca, musi liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, od upomnienia ze strony lidera do usunięcia z gildii. Inny przykład: handel wymienny między graczami. Jeżeli gracze ustalili między sobą warunki wymiany, a któryś z nich zachowa się nieuczciwie, to musi liczyć się z tym, że zyska opinię "złodzieja" i komentarze typu "nie polecam do handlu". Tego typu przykłady można by mnożyć, bo praktycznie wszystkie interakcje między graczami oparte są o tego typu ustalenia, które sami gracze sobie wypracowali. Te ustalenia nie są nigdzie spisane, ale jednak funkcjonują w pewien intuicyjny sposób.


  GM zazwyczaj nie musi ingerować w taki wypracowany przez graczy system, o ile nie narusza on Zasad Gry. Jak długo gracze są w stanie sami rozwiązywać swoje problemy w oparciu o swoje ustalenia, jak długo ich wzajemne interakcje w oparciu o te ustalenia są poprawne i nie rzutują negatywnie na innych graczy, ingerencja GM nie jest konieczna. Wszelako, gdy pojawiają się skargi, że dany gracz swoim zachowaniem narusza te ustalenia, uprzykrza rozgrywkę i w ten sposób łamie Zasady Gry, a co za tym idzie Ogólne Warunki Korzystania - GM powinien podjąć działania.


  Odniosę się teraz do kilku twierdzeń:


  GM oficjalnie napisal, ze odnosnie burzowego wzgorza nie ma zadnego regulaminu , a banuje ludzi na podstawie wlasnych "niepisanych zasad"


  Banowanie ludzi , co prawda tylko chyba na 3 dni , ale wg wlasnej wizji


  Działania wobec niektórych osób były podjęte na podstawie otrzymanych wielu skarg i zgłoszeń, obserwacji sytuacji przez różnych GM, po uprzedniej konsultacji w Zespole. Nie była to żadna samowolna decyzja jednego GM, lecz wspólna decyzja Zespołu o konieczności podjęcia takich a nie innych działań.

  Pozwolę sobie przypomnieć oryginalne brzmienie zdania, które ostatnio jest na wiele sposobów wyrywane z kontekstu i przekręcane:

  Bardzo dziękuję uczestnikom dzisiejszego porannego i wieczornego Burzowego Wzgórza za to, że pokazali, że jednak można grać fair play, w myśl niepisanych zasad, w poszanowaniu dla innego gracza.

  Sformułowanie użyte przeze mnie "w myśl niepisanych zasad" odnosi się tu do zachowań, które gracze sami uznają jako odpowiednie na Burzowym Wzgórzu.


  Ponadto ten fragment:

  Tworzy wlasne niepisane zasady , zreszta o ktorych gadala na TS-ie jako zwykly gracz jak ona by chciala , ze to ma wygladac


  Rozumiem, że Twoja znajoma podczas rozmowy na TS wyraziła jakąś opinię na temat przebiegu Burzowego Wzgórza i na tej podstawie przyjąłeś pewne założenia. Wnioskując w ten sposób można by stwierdzić, że każda osoba, która chciałaby w spokoju korzystać z tego wydarzenia, jest GM.


  Mam nadzieję, że te wyjasnienia chociaż w pewnym stopniu naświetlą poruszane przez was zagadnienia.


  Pozdrawiam -

  Salamandra

  Dzień dobry Andrut ,


  W głównej sali Koplani Goblinów, po zabiciu żywiołaków, pojawiają się cztery skrzynie. Podczas ich otwierania pojawia się komunikat mówiący, że "jeżeli Twoja postać posiada poziom 50, otrzymasz dodatkowo 10 Łusek Phiriusa" . Od razu zaznaczam, że nie pamiętam dokładnej treści tego komunikatu, ale mniej-więcej tak on brzmi. Wyjątek stanowi skrzynia otwierana jako ostatnia, z niej otrzymujemy 20 Łusek Phiriusa. Daje to w sumie 50 Łusek: 3 x 10 i 1 x 20.


  Warunek niezbędny to postać o poziomie 50 i wyżej. Jeżeli Twoja postać ma poziom 49 to komunikat też się pojawi, ale Łuski nie zostaną przyznane, gdyż dopiero od poziomu 50 można je zdobywać. Dotyczy to wszystkich mini gier, w których płaci się za wejście Żetonami Phiriusa. Może w nich uczestniczyć postać o poziomie poniżej 50, ale nie dostanie Łusek jako nagrody.


  Łuski Phiriusa nie wpadają tutaj do plecaka, lecz są odnotowywane bezpośrednio na Liście Walut. Żeby zobaczyć Listę Walut postaci, należy wejść w menu postaci (skrót C) i wybrać odpowiednią zakładkę. Limit Łusek Phiriusa na postaci wynosi 1000 (słownie tysiąc). Oznacza to, że jeżeli na Twojej postaci jest już zgromadzonych 1000 Łusek Phiriusa, to kolejne nie będą przyznawane. Dlatego dobrze jest regularnie sprawdzać, ile już mamy Łusek i wydawać je u handlarzy na Rynku w Varanas na losowanie części ekwipunku lub statów.


  Mam nadzieję, że to wyjaśnienie było wystarczające.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dzień dobry,


  Aby zachować przejrzystość bieżącego wątku i nie zakłócać ewentualnej dyskusji, pozwoliłam sobie przenieść kilka postów do działu Offtopic. Jezeli macie ochotę kontynuować swoje rozważania na temat inflacji monetarnej, możecie czynić to tutaj:


  Inflacja monetarna - spostrzeżenia, przemyślenia i opinie.


  Jednocześnie zachęcam Graczy do wypowiadania swojej opinii na temat propozycji przedstawionej przez Aheo . Wasze uwagi, propozycje i sugestie są dla nas bardzo cenne.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dzień dobry Andrut


  Odnośnie Twojego problemu, jaki przedstawiłeś w punkcie 1:

  Między podanym przez Ciebie czasem ukończenia instancji (5.57) a czasem rozpoczęcia nowego przebiegu (6.01) nie upłynęło 5 minut, które są wymagane do samoistnego resetu instancji. Czy Ty wykonałeś taki reset przez tzw. reparty (czyli rozbicie drużyny i ponowne jej założenie)? Jeżeli nie pozostawałeś wówczas w drużynie, czy wykonałeś tzw. relog (wylogowanie postaci i ponowne jej zalogowanie)?


  Odnośnie Twojego problemu, jaki przedstawiłeś w punkcie 2:

  Rozpocząłeś przebieg o godzinie 5.55. Gra odnotowała więc wejście do Kopalni Goblinów przed dziennym resetem. Ukończyłeś przelot i pozbierałeś skrzynie w sali z żywiołakami po godzinie 6.00. Gra odnotowała podniesienie dropu ze skrzyń po dziennym resecie. Następnie o godzinie 6.30 rozpocząłeś kolejny przelot, który gra odnotowała jako po dziennym resecie. Jednakże podniesienie dropu ze skrzyń nie było już możliwe gdyż - w danym dniu, po dziennym resecie, został on już wykorzystany.


  Rozumiem, że dla wygody chciałbyś robić 2 tury przelotu po Kopalni Goblinów jakby "za jednym zamachem". W takim wypadku sugeruję takie rozplanowanie przelotu, aby pierwszy przebieg rozpocząć i zakończyć przed dziennym resetem, czyli przed godz. 6.00. Drugi przebieg natomiast wykonać po dziennym resecie, odczekawszy odpowiednią ilość czasu, po wykonaniu reparty/reloga.


  Jeżeli natomiast chodzi o Twoją sugestię przedstawioną w punkcie 3:

  zostanie ona przez nas przekazana do odpowiednich działów.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Dobry wieczór,


  W związku z niezdrową atmosferą, która narosła wokół ostatnich wydarzeń na Burzowym Wzgórzu, pozwolę sobie udzielić kilku wyjaśnień.


  Zacznijmy od tego, że każdy Gracz, niezależnie od poziomu postaci, posiadanego ekwipunku czy umiejętności ma podstawowe prawo: prawo do komfortowej rozgrywki. Po to jest gra, aby czerpać z niej przyjemność. Dyskryminowanie kogokolwiek z powodu niskiego poziomu postaci, nie najlepszego ekwipunku, albo wręcz zabranianie takiej postaci uczestniczenia w pewnych elementach gry jest głęboko niewłaściwe.


  Jak większość z Was wie, staram się w miarę regularnie odwiedzać serwer Nawia. Czasami nie ujawniam swojej obecności. Czasami nawiązuję z Wami konwersację i zachęcam do zgłaszania zapytań i problemów. Podczas tych wizyt niejednokrotnie otrzymywałam szepty ze skargami na to, co dzieje się na Burzowym Wzgórzu. Skargi dotyczyły różnych zachowań, których nie da się opisać mianem gry fair play. Są to zachowania, które były nakierowane jedynie na uprzykrzanie rozgrywki innym graczom: kradzież skrzynek, zbyt szybkie wybijanie potworów zanim gracze zdążyli zebrać skrzynki, wypowiadanie wojen gildii, obelgi na czacie. Za każdym razem otrzymywałam pytania typu: „Kiedy zrobicie coś z graczem [tu nick], bo on [tu opis niewłaściwych zachowań]”. Sporo tego typu skarg napływało do Systemu Support. Zaczęłam czasem odwiedzać Burzowe Wzgórze nie ujawniając mojej obecności i obserwowałam Graczy. Często było to przykre doświadczenie, gdy widziałam, jak niektórzy z Was traktują inne osoby i wolę o tym nie pamiętać. Czasami widziałam, że Burzowe Wzgórze może być przeprowadzone w przyjaznej atmosferze. W takich przypadkach uczestnicy zbijali kolejne fale tak, aby zawsze został 1 potwór, który był dobijany po podniesieniu wszystkich skrzynek. Gracze nie podbierali skrzynek, trzymali się w grupach, najczęściej gildyjnych choć nie zawsze, czasami widywałam, że mocniejszy gracz pomógł komuś, kto sobie nie radził, dobić potwora i nawet nie brał tych skrzyń, tylko zostawiał tej słabszej postaci. Podczas takiego przebiegu wydarzenia nie było żadnych wyzwisk, kłótni, a po zakończeniu wszyscy sobie miło dziękowali na czacie strefowym. Niestety, takie sytuacje zdarzały się zdecydowanie za rzadko.

  W ostatnich kilku tygodniach nasililiśmy jako Zespół działania, mające na celu poprawę atmosfery na Burzowym Wzgórzu. Podkreślę: w ostatnich kilku TYGODNIACH. Sporo naszych działań nie wywołało aż takiej reakcji, jak ostatnie dwa dni, gdyż osoby upomniane po prostu zwyczajnie zaczęły zmieniać swoje zachowanie.


  To teraz przejdźmy do meritum. Napłynęły kolejne skargi na to, że te same osoby od dłuższego czasu zbijają fale tak szybko, że niemożliwe jest zebranie wszystkich skrzynek. Wieczorem 19.04. zaobserwowałam takie właśnie zachowanie u niektórych graczy i zastosowano wobec nich takie same środki, jak w innych tego typu przypadkach. W kolejnym dniu o 11.00 zaobserwowałam, że niewłaściwe zachowanie polegające na „przewijaniu fal” zostało zastąpione innym równie uciążliwym dla innych graczy, podkradaniem skrzynek, mimo że inni uczestnicy prosili o zaprzestanie. Reakcja na te prośby i tłumaczenia gracza, dlaczego tak postępuje, to jawna kpina i chęć zagrania na nosie „tym złym GM”. Gracz poniósł więc przykre konsekwencje swojego działania. Wieczorem 20.04 natomiast miałam możliwość bycia świadkiem czegoś, czego jeszcze wcześniej na Burzowym Wzgórzu nie widziano. Nie wiem, jakie były prawdziwe pobudki kierujące tymi osobami, ale na pewno nie chodziło tu o przyjemną rozgrywkę.


  Dziś rano ponownie byłam na Burzowym i bardzo się z tego cieszę. Było to 36 minut spokoju, współpracy, poszanowania innych graczy. Z przyjemnością obserwowałam, jak gracze wspólnie biją potwory w grupach: każda grupa brała kilka potworów, zawsze zostawiając jednego, aż wszystkie skrzynie zostały zebrane. Komuś tam zdarzyło się zagrować bossa więc uciekł z nim do wyjścia, żeby nie przyspieszyć fali. Jeden rycerski gracz nie zbierał skrzyń, za to często pomagał dobijać moby słabszym graczom. Nikt nikomu nic nie podbierał. I mimo że nie było tam zbyt wielu graczy z topowych gildii, w topowych ekwipunkach, udało się zakończyć to wydarzenie w 36 minut.


  Bardzo dziękuję uczestnikom dzisiejszego porannego i wieczornego Burzowego Wzgórza za to, że pokazali, że jednak można grać fair play, w myśl niepisanych zasad, w poszanowaniu dla innego gracza. Mam nadzieję i z całego serca liczę na to, że będziecie utrzymywać taką współpracę, jak to miało miejsce dziś, 21. kwietnia.

  Dzień dobry, Andrut


  Pozwoliłam sobie poudawać, że nie pamiętam hasła do mojego konta na forum. Chcąc je odzyskać, wykonałam następujące kroki:


  1. Użyłam przycisku "Login or register":  2. Wpisałam adres email, do którego przypisane jest moje konto, w pole "Username or Email Address", a następnie użyłam przycisku "Lost Password":  3. Wpisałam swój nick z forum w pole "Username". Tym samym pole "Email" stało się nieaktywne i nie można było nic w nie wpisać. Następnie potwierdziłam, że "nie jestem robotem":  4. Zalogowałam się do mojej poczty elektronicznej i odszukałam wiadomość od Board Admin. Użyłam przycisku "Change password":


  Zauważ proszę, że możliwość zmiany hasła wygasa automatycznie po 24 godzinach od momentu wysłania. Mówi o tym zapis w podkreślonym zdaniu.


  5. W kolejnej otwartej stronie uzupełniłam dwa pola: "New password" i "Confirm password".

  Przyznam, że pierwsze hasło zostało odrzucone gdyż nie spełniało wymagań bezpieczeństwa - było za krótkie. Mając to na uwadze, wymyśliłam hasło, które zawierało w sumie ponad 12 znaków, w tym duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne typu: @ # $ * Tym razem hasło spełniało kryteria bezpieczeństwa i zostało zatwierdzone.


  Proszę upewnić się, że prawidłowo wykonałeś wszystkie powyższe kroki. Zwłaszcza podczas ustanawiania nowego hasła, gdzie należy wpisać dwa razy dokładnie to samo, może przydarzyć się błąd: literówka, ominięcie znaku, przypadkowe wciśnięcie klawisza Shift lub odwrotnie - brak użycia klawisza Shift tam, gdzie powinien być użyty.


  Co do bana na forum pragnę uspokoić: nic takiego nie miało miejsca.


  Jeżeli natomiast chodzi o problemy z ustanowieniem hasła dodatkowego, to sugeruję zapoznać się z instrukcją tutaj:


  Reset hasła dodatkowego


  jeżeli jednak nadal będą występowały trudności, zachęcam do kontaktu z Systemem Support.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Po wykonaniu resetu, dotychczasowe hasło dodatkowe zostaje usunięte. Podczas logowania do gry zostaniesz poproszony o wpisanie nowego hasła. Zamiast standardowego "Wprowadź hasło dodatkowe" pojawią się dwa:  Proszę pamiętać, że jeżeli posiadasz postacie na kilku serwerach, to zresetowane zostaną wszystkie hasła dodatkowe dla Twojego konta i potrzebne będzie ustanowienie nowych haseł dla każdego z serwerów osobno.

  Dzień dobry, Therion1989


  Na wstępie pragnę poinformować, że począwszy od 30.09.2019 roku jedynymi zalecanymi i wspieranymi sposobami logowania do gry są korzystanie z Klienta Gameforge lub z platformy Steam.


  Co do resetut hasła dodatkowego:

  Gracze korzystający z Klienta Gameforge mają możliwość samodzielnego zresetowania takiego hasła i ustanowienia nowego.


  Jeżeli posiadasz Klienta Gameforge (tzw. nowy launcher), to po zalogowaniu się do Klienta i wybraniu twojego konta gry możesz wejść w rozwijalne menu przez kliknięcie nazwy konta gry:


  lGW8PCL.jpg


  W kolejnych otwartych oknach należy użyć odpowiednio przycisków "Change" a następnie "Reset secondary password"
  W przypadku, gdy jesteś użytkownikiem platformy Steam, to niestety nie masz opcji samodzielnego zresetowania hasła. Konieczne tu będzie wysłanie zgłoszenia do Systemu Support.


  System Support krok po kroku - poradnik


  O ile jeszcze nie posiadasz Klienta Gameforge, zachęcam do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego pobierania, instalowania, dodawania kont gry do Klienta, które znajdziesz tutaj:


  Nowy launcher Gameforge Client - krótki przewodnik po instalacji oraz aspektach technicznych


  Co do przenoszenia postaci z serwera na serwer: nie ma obecnie takiej możliwości.


  Pozdrawiam -

  Salamandra.

  Good evening Rasentsurugi


  I wouldn't recommend that:

  you can delete these folders as well.

  But what I do recommend is submitting a ticket to your Support System. Maybe the characters are not lost. Maybe it is a question of a proper linking your old game account to the GF Client. Small chance but it's worth trying, don't you think?


  Kindly regards.