Posts by Celes

  RoM_Maintenance_PL.jpg


  Drodzy gracze,


  W dniu 16.09.2021, przeprowadzona zostanie przerwa techniczna. Od godziny 8:00 wszystkie serwery oraz strona internetowa RoM będą niedostępne.

  Przerwa może potrwać dłużej niż zazwyczaj.


  Poinformujemy Was, gdy tylko się ona skończy, a Wy będziecie mogli powrócić do swoich przygód w świecie Taborei.


  [Dodatkowe informacje]

  • Wgrany zostanie patch 7.4.0.2948. Patch ten zawierać będzie następny festiwal.
  • "Festiwal Bajkowy" zostanie wyłączony, a "Festiwal Soku" zostanie aktywowany.

  Wasz Zespół RoM

  rom_juice_festival04.jpg

  Festiwal Soku

  Podczas tętniącej życiem pory księżycowego grejpfruta, aromaty świeżo pasteryzowanego soku czuć na wszystkich ulicach, a ciężko pracujący ludzi spotykają się, by wypić szklankę zimnego soku i porozmawiać o mijającym roku. Drzwi najlepszych wytwórców soków stoją otworem w dzień i w nocy, zapraszając tłumy wesołych biesiadników.


  Co roku Festiwal Soku Soków przyciąga coraz więcej ludzi. Warsztaty Phiriusa skorzystały na jego popularności i popycie, jaki niosą ze sobą te zgromadzenia. Obecnie nadzorują oni te wydarzenia i promują je w innych miejscach. W tym roku Festiwal Soku odbywa się w każdym mniejszym i większym mieście, a w powietrzu unosi się radość przeplatająca się z aromatami świeżo pasteryzowanego soku.

  Przegląd wydarzeń festiwalowych

  • (Nowość) Dodano nowe wydarzenie 'Do Karczmy Pod Podchmielonym Rycerzem". Wejście znajduje się na zewnątrz Dalanis (Musisz ukończyć wcześniej 2020 zadań).
  • (Nowość) Wiele przedmiotów może zostać wymienionych w strefie festiwalu na przedmiot Odświętny Szklany. Wymień je u Starego Tairu.
  • (Nowość) Zaczynając od 2021 roku, pełna nagroda za uczestnictwo w festiwalowych zadaniach została zmieniona na mechanizm uczestnictwa. Gdy gracz ukończy 5 zadań na festiwalu, może uzyskać dodatkowy efekt gratulacyjnej przemowy.
  • (Nowość) Jeśli uzyskasz Kartę "Na zdrowie", możesz zagrać w grę karcianą z innymi graczami.

  (Nowość) Z przyjemnością! Ruszaj!

  • Lokacja: Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Cel wydarzenia: Podążaj za Dunkarem do lokacji festiwalu i baw się dobrze!

  (Nowość) Pojedynek "Na zdrowie", Pojedynek "Na Zdrowie"!

  • Lokacja: Do Karczma "Pod Podchmielonym Rycerzem"
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Cel wydarzenia: Zagraj w bitwy karciane i pokonaj 5 ciężkich oponentów, aby zdobyć niesamowite nagrody! Dukar wytłumaczy Ci zasady.

  Ten przeklęty złodziej piwa!

  • Lokacja: Gwiezdny Róg, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Thomas Sterlin
  • Cel wydarzenia: Festiwal Smoku się rozpoczął! Jednak złodziej ukradł piwo! Pomóż Thomasowi odnaleźć złodzieja, pytając o niego w okolicy.

  Które z piw jest prawdziwe?

  • Lokacja: Gwiezdny Róg, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Andrews Sterlin
  • Cel wydarzenia: Złodziej jest gotowy zwrócić piwo, jednak istnieje "prawdziwe" i "oszukane" piwo. Czy możesz rozpoznać które jest prawdziwe?

  A po co komu wóz dostawczy?

  • Lokacja: Gwiezdny Róg, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Thomas Sterlin
  • Cel wydarzenia: Dostarcz cenne piwo z użyciem Orientalnego Smoka, aby przestraszyć ewentualnych złodziei.

  Upij Thomasa

  • Lokacja: Gwiezdny Róg, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Cel wydarzenia: Pomóż Dukar'owi zmierzyć się ze złodziejem prawdziwego piwa, udzielając mu lekcji!

  Dziewięćdziesiąt sekund otwartego baru

  • Miejsce: Zatoka Tergoten
  • NPC: Lejan Doblin

  Promotor soku

  • Miejsce: Zatoka Tergoten
  • NPC: “Juice Barrel” Hank

  Smakowanie nowego produktu

  • Miejsce: Zatoka Tergoten
  • NPC: “Iron Cup” Kenden

  Nie bądź sztywniakiem

  • Miejsce: Zatoka Tergoten
  • NPC: Lindemannen

  Dostawa soku

  • Miejsce: Zatoka Tergoten
  • NPC: Pechores


  rom_juice_festival02.jpg


  W poszukiwaniu Kobolda

  • Miejsce: Varanas - Rynek Główny
  • NPC: Lobt Kayen

  Szalony barman

  • Miejsce: Varanas - Rynek Główny
  • NPC: Shela Berit

  Sok Księżycowego Grejpfruta

  • Miejsce: Varanas - Dolne Miasto Wschodnie
  • NPC: Aytin Lor

  Kelner na jeden dzień

  • Miejsce: Wyjące Góry
  • NPC: Ryan Saisheeth

  lub

  • Miejsce: Varanas - Rynek Główny
  • NPC: Shobot Glan

  Olimpiada Soku

  • Miejsce: Wyjące Góry
  • NPC: Julia Glun

  lub

  • Miejsce: Varanas - Rynek Główny
  • NPC: Katharine Fulei

  Kurier Soku

  • Miejsce: Bramy Varanas
  • NPC: Meryl Blake

  Smakowanie soku

  • Miejsce: Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Bill Blake

  RoM_Maintenance_EN.jpg


  Dear Community,


  On September 16th, we will perform server maintenance. It will begin at 08:00 CEST, and as usual during this time the servers and the website won't be available.


  Maintenance may take longer than usual.


  We will inform you as soon as the maintenance is over and you can go back to your adventures in the wonderful world of Taborea.


  [Additional Information]

  • We will implement patch 7.4.0.2948. This patch will contain the next festival.
  • The "Fairy Tale Festival" will be deactivated and the "Juice Festival" will start.

  The Runes of Magic Team

  rom_juice_festival04.jpg

  Juice Festival

  During the bustling moonlight grapefruit season, the aroma of freshly pasteurized juice fills the streets and hard-working men and women gather together to share a cold mug of juice and talk about the past year. Great juice makers' doors stand open day and night for crowds of happy revelers.


  The juice celebration gets bigger and bigger every year. The Phirius Workshops have picked up on the popularity and profitability of these gatherings, and are now coordinating these folk activities and promoting them in different places. This year, Juice Festival activities are being held in every town and city and merriment fills the air, alongside the aroma of freshly made juice.

  Festival Overview

  • (New) Added a new event "To the Stumbling Knight inn", the entrance is outside Dalanis (You must complete 2020 quests before).
  • (New) Many items can be exchanged in the Event zone for Festive glass beads check them out with Old Tairu.
  • (New) Starting from 2021, the full attendance award for festive events has been changed to a participation award mechanism. When players complete 5 activities in the event, they can obtain additional congratulatory speech effect.
  • (new)If you obtain the Cheers Card, you can play the card game with other players.

  (New) With pleasure! Let's go!

  • Location: Thunderhoof Hills
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Event Target: Follow Dukar to the Inn and enjoy the festival!

  (New) Cheers Duel! Cheers Duel!

  • Location: "To the Stumbling Knight" Inn
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Event Target: Play card battles, defeat the 5 tough opponents and earn amazing prizes! Dukar will explain you the rules.

  That damned beer thief

  • Location: Sternhorn, Thunderhoof Hills
  • NPC: Thomas Sterlin
  • Event Target: Juice Festival has begun! But a thief stole the beer! Help Thomas find the thief, by asking around.

  Which Beer Is Real?

  • Location: Sternhorn, Thunderhoof Hills
  • NPC: Andrews Sterlin
  • Event Target: The thief is ready to return the beer, but there is "real" and "fake" beer. Can you recognized which one is real?

  Who needs a delivery cart?

  • Location: Sternhorn, Thunderhoof Hills
  • NPC: Thomas Sterlin
  • Event Target: Deliver the precious beer with the use of Occidental Dragon to scare any potential thieves!

  Get Thomas drunk

  • Location: Sternhorn, Thunderhoof Hills
  • NPC: Dukar Sterlin
  • Event Target: Help Dukar confront the real beer thief, by teach him a lesson!

  Ninety-Second Open Bar

  • Location: Tergothen Bay
  • NPC: Lejan Doblin

  Juice Promoter

  • Location: Tergothen Bay
  • NPC: “Juice Barrel” Hank

  New Product Tasting

  • Location: Tergothen Bay
  • NPC: “Iron Cup” Kenden

  Don’t be so serious

  • Location: Tergothen Bay
  • NPC: Lindemannen

  Juice Delivery

  • Location: Tergothen Bay
  • NPC: Pechores


  rom_juice_festival02.jpg


  Catch the Kobolds

  • Location: Varanas Gates
  • NPC: Lobt Kayen

  Crazy Bartender

  • Location: Varanas – Central Plaza
  • NPC: Shela Berit

  The Job of Creating Happiness

  • Location: Varanas – Lower City West East
  • NPC: Aytin Lor

  Server for a Day

  • Location: Howling Mountains
  • NPC: Ryan Saisheeth

  or

  • Location: Varanas - Central Plaza
  • NPC: Shobot Glan

  Juice Olympics

  • Location: Howling Mountains
  • NPC: Julia Glun

  or

  • Location: Varanas - Central Plaza
  • NPC: Katharine Fulei

  Juice Courier

  • Location: Varanas Gates
  • NPC: Meryl Blake

  Juice Tasting

  • Location: Thunderhoof Hills
  • NPC: Bill Blake

  Drodzy gracze,


  Problemy ze stabilnością serwerów nie zostały jeszcze rozwiązane, lecz wraz z naszych Zespołem Technicznym idziemy w dobrą stronę, by je rozwiązać. Dalsze testy oraz zmiany zostaną przeprowadzone w nadchodzącch dniach i będziemy Was informowali.


  Pragniemy zapewnić Was odnośnie systemu Supportu i Waszych zgłoszeniach o utraconych przedmiotach - wszystkie tickety w Supporcie zostaną przez nas rozwiązane, przepraszamy za opóźnienia i dłuższy czas realizacji.  Dodatkowo, po wysłuchaniu Waszych próśb oraz opinii, ponownie rozdamy "Small Package", którą ponownie otrzymać możecie począwszy od jutra 16.09 do 30.09.2021 - zawartość paczki jest taka sama jak poprzednio i także możecie odebrać ją za darmo w Sklepie z Przedmiotami.


  Aktywowany zostanie także Boost Event w ten weekend, tak więc nie przegapcie go!


  Boost event będzie aktywny pomiędzy 17.09 godz. 00:00 do 19.09 godz. 23:59 (czas serwera) z następującymi boostami:

  • +150% EXP
  • +150% TP
  • +100 łup

  Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować naszym Zespołom Wolontariuszy RoM za ich wspaniałą pracę, za pomoc na "pierwszej linii frontu", pomoc przy eventach i funkcjonowaniu serwerów oraz za to, że są super.


  Na koniec, pragniemy podziękować Wszystkim naszym graczon za Waszą cierpliwość, zaufanie oraz nieprzerwane wsparcie - postaramy się podzielić się dowodem naszej wdzięczności, gdy tylko będziemy mieli okazję.


  Wasz Zespół RoM.

  Dear Players


  The servers stability issue is not resolved yet, however, we are moving in the right direction with the Tech team in order to solve the issue. Further tests and changes will be carried out in the upcoming days and we will keep you informed.


  We would like to reassure you regarding the support system and the loss of items; we will take care of all the support requests and tickets, apologize again for the delay.


  In addition, by listening to your requests and feedback, we will have another round of the Small Package, you can get it again starting from 16.09 until 30.09, the content is the same as the previous one and you can simply have it for free in the Item Shop.


  We will also offer a Boost event this weekend, don’t miss it!


  The boost event will run from 17.09 at 00.00 to 19.09 23.59 (Server Time) with the following rates

  • 150% EXP
  • 150% TP
  • 100 DROP

  We would like to take this opportunity to thank our Volunteer Team who are doing an outstanding job, always staying on the front line, making the events possible, keeping the servers running, and simply being amazing.


  Last but not least, thanks to all our players for your trust and continuous support - we will make sure to share a token of our gratitude once we have the chance.


  The RoM Team

  RoM_Maintenance_PL.jpg


  Drodzy gracze,


  W dniu 9.09.2021, przeprowadzona zostanie przerwa techniczna. Od godziny 8:00 wszystkie serwery oraz strona internetowa RoM będą niedostępne. Przerwa może potrwać dłużej niż zazwyczaj.


  Poinformujemy was, gdy tylko się ona skończy, a Wy będziecie mogli powrócić do swoich przygód w świecie Taborei.


  [Dodatkowe informacje]

  • Festiwal nie zostanie zmieniony.

  Wasz Zespół RoM

  RoM_Maintenance_PL.jpg


  Drodzy gracze,


  W dniu 2.09.2021, przeprowadzona zostanie przerwa techniczna. Od godziny 8:00 wszystkie serwery oraz strona internetowa RoM będą niedostępne. Przerwa może potrwać dłużej niż zazwyczaj.


  Poinformujemy was, gdy tylko się ona skończy, a Wy będziecie mogli powrócić do swoich przygód w świecie Taborei.


  [Dodatkowe informacje]

  • Festiwal nie zostanie zmieniony.

  Wasz Zespół RoM

  2021-08-11_RoM_TNT_NewsHeader_895x300.jpg


  Drodzy Taboreańczycy, również i w tym miesiącu przygotowaliśmy dla Was ekscytujące oferty. Możecie wybierać z szerokiego wachlarza genialnych przedmiotów: wierzchowce, zwierzątka, kostiumy oraz meble – wszystko, czego potrzebujecie!


  Co powiecie na przykład na Purpurowe Części Kostiumu Fantazji, Wierzchowca Bungi Potępienia (na stałe), Jajo Zwierzątka "Pomarańczowy Baloniak" lub Wspaniały Kredens?


  Od 1.09.2021 (00:00 CEST) do 30.09.2021 (23:59 CEST) znajdziecie te i dużo więcej innych ofert w Sklepie z Przedmiotami.


  Przyjemnych zakupów!

  Wasz zespół RoM

  Drodzy gracze,


  Chcielibyśmy jeszcze raz przeprosić za problemy ze stabilnością, którą doświadczacie na niektórych serwerach po ostatnim ich łączeniu.


  Oczywiście zdajemy sobię sprawę z występowania tych problemów i aktywnie pracujemy, by rozwiązać ten problem najszybciej, jak to możliwe. Cały nasz zespół pracuje nad tym zagadnieniem i oczywiście poinformujemy Was jak tylko sytuacja wróci do normy - wtedy też, rozważymy opcję odpowiedniej rekompensaty problemów które doświadczacie.


  Na razie, pragniemy podziękować Wam za cierpliwość oraz zrozumienie. Jako mały dowód naszej wdzięczności, od dziś do 16.09.2021 znajdziecie w Sklepie paczkę z darmowymi przedmiotami (dostępna raz na konto gry).


  Zawartość paczki:

  • 1x Nie-ma-to-jak-w-domu (7 dni)
  • 1x Kamień Przenoszący do Zamku Gildii (7 dni)
  • 1x Wygodna Skrzynka Pocztowa (7 dni)
  • 20x Runa Przenosząca
  • 20x Megafon
  • 20x Uniwersalna Mikstura
  • 20x Zwykły Młot Mistrza do Napraw

  Dodatkowo, przez następnych kilka dni spotkać będziecie mogli w grze chojnych GMów, także nie przegapcie ich!


  Mamy nadzieję już wrótke przekazać Wam dobre wiadomości odnośnie tej sytuacji.


  Zespół RoM.

  RoM_Maintenance_PL.jpg


  Drodzy gracze,


  W dniu 26.08.2021, przeprowadzona zostanie przerwa techniczna. Od godziny 8:00 wszystkie serwery oraz strona internetowa RoM będą niedostępne.


  Poinformujemy was, gdy tylko się ona skończy, a Wy będziecie mogli powrócić do swoich przygód w świecie Taborei.


  [Dodatkowe informacje]

  • Festiwal nie zostanie zmieniony.

  Wasz Zespół RoM

  Drodzy gracze,


  Jak mogliście zauważyć, po łączeniu serwerów wystąpiło kilka problemów - proces łączenia ogólnie przebiegł dobrze, lecz nieprzewidziane problemy sprawiły, że wymagane są manualne restarty serwerów w ostatnich tygodniach.


  Doprowadziło to u niektórych graczy do rollbacków i utraty przedmiotów, za co bardzo przepraszamy i aktywnie poszukujemy sposobu naprawy błędów i zwrotu przedmiotów.  Częścią tego dochodzenia będzie odwrócenie zmiany, którą wprowadziliśmy na nowo połączonym serwerze, a która zwiększa liczbę kanałów.

  Jesteśmy świadomi potrzeby posiadania wielu kanałów na zaludnionym serwerze, jednak to tymczasowe działanie będzie kluczowe dla lepszego zrozumienia problemu i znalezienia jego rozwiązania.

  Dlatego też, dziś o godzinie 14:00 CEST na serwerze Gaia (EU1) tymczasowo zamkniemy poniższe krainy i zmienimy ilość dostępnych kanałów:

  • kraina 38 - 4 kanały
  • krainy 30 do 37 - 3 kanały
  • krainy 15 do 30 - 2 kanały

  W przyszłości podjętę mogą zostać dalsze środki i działania na serwerze, o którym Was poinformujemy.

  Dziękujemy za Wasze zrozumienie, podczas gdy problemy są sprawdzane i naprawiane.


  Wasz Zespół RoM.

  RoM_Maintenance_PL.jpg


  Drodzy gracze,


  W dniu 19.08.2021, przeprowadzona zostanie przerwa techniczna. Od godziny 8:00 wszystkie serwery oraz strona internetowa RoM będą niedostępne.

  Przerwa może potrwać dłużej niż zazwyczaj.


  Poinformujemy Was, gdy tylko się ona skończy, a Wy będziecie mogli powrócić do swoich przygód w świecie Taborei.


  [Dodatkowe informacje]

  • Wgrany zostanie patch 7.4.0.2945. Patch ten zawierać będzie następny festiwal.
  • "Festiwal Splotu Kolorów" zostanie wyłączony, a "Festiwal Bajkowy" zostanie aktywowany.
  • NPC od wakacyjnych wymian zostali przeniesieni do Obozu Reifort.
  • Funkcja hasła dodatkowego została wyłączona (nadal jednak wymagane będzie przy kasacji postaci).
  • Transfer postaci (z Kamienia Transferu) zostanie reaktywowany.

  Wasz Zespół RoM

  Fairytale_event05.jpg

  Festiwal Bajkowy

  Żył niegdyś wędrowny bard imieniem Aylit. Przemierzając miasta i wioski, opowiadał swoim przyjaciołom ciekawe historie, jakie spotkały go podczas podróży.

  Pewnego dnia spotkał Falbalę, piękną lecz smutną córkę szlachcica. Chcąc sprawić, by się uśmiechnęła, Aylit często opowiadał jej zmyślone historie. Zauważył, że stopniowo zaczęły one rozweselać dziewczynę.


  Zachęcony reakcją Falbali, zaczął opowiadać innym ludziom swoje historie, aż stały się powszechnie znane. Rozmowy o ich fabułach i morałach umilały ludziom czas.

  Handlarze Phiriusa sprzedają zbiory tych opowieści i co roku wybierają z nich temat przewodni Bajkowego Festiwalu. Jeśli wejdziesz do miasta podczas festiwalu, znajdziesz się w tym samym bajkowym świecie, co jego mieszkańcy.

  Przegląd wydarzeń festiwalowych

  • Wydarzenia obejmują teren Srebrnego Źródła i Wzgórza Grzmiącego Kopyta.
  • Festiwalowi NPC mogą zostać spotkani na Rynku Głównym oraz moście Varanas.
  • Czeka na Ciebie 18 wydarzeń festiwalowych.
  • (Nowość) Dodano nowe wydarzenie Przygody w Bibliotece.
  • (Nowość) Dodano nową walutę: Koraliki mogą być użyte do zakupu przedmiotów festiwalowych.
  • (Nowość) Dwa nowe rekwizyty, Żaba JuJu oraz miecz w kamieniu mogą zostać wymienione na Koraliki u eventowych NPC
  • (Nowość) Festiwal Bajkowy może zostać zresetowany przy użyciu talonu resetu, zarówno misje Brzydkiego Kaczątka z 2020 oraz Przygody w Bibliotece z roku 2021.
  • (Nowość) Od 2021 roku nagroda główna Festiwalu Bajkowego została zmieniona do mechanizmu uczestnictwa. Jeśli gracz ukończy 5 wydarzeń w festiwalu, może uzyskać dodatkowe przemówienie gratulacyjne. Jeśli gracz skorzysta z talonu resetu może uzyskać je raz jeszcze tego samego dnia.

  (Nowość) Wielka przygoda w Bibliotece

  • Lokacja: , Wzgórza Grzmiącego Kopyta/Sekretna Biblioteka
  • NPC: Stara Księga Historyczna/Luna Wulfft /Biały Kłóilik
  • Cel wydarzenia: Pomóż małej dziewczynce Luna Wulfft zerwać klątwę! Pozwól jej podążać za Tobą i ukończ zdania jakie wyznaczy Księga Historyczna. Zwróć uwagę na Czarnego Kocura Sama, jeśli go złapiesz możesz uzyskać dodatkowe nagrody.

  (Nowość) Miecz w Kamieniu

  • Lokacja: Sekretna Biblioteka
  • NPC: Księga Historyczna
  • Cel wydarzenia: Pomóż małemu Arturowi wyciągnąć miecz z kamienia!

  (Nowość) Książe żab

  • Lokacja: Sekretna Biblioteka
  • NPC: Księga Historyczna
  • Cel wydarzenia: Will pocałuje żabę aby pomóc zdjąć klątwę z księcia? Dowiedz się tego.

  (Nowość) Likwidacja moli książkowych

  • Lokacja: Sekretna Biblioteka
  • NPC: Księga Historyczna
  • Event Target: Uprzątnij bibliotekę z tych niebezpiecznych Moli Książkowych i ocal książki.

  (Nowość) Jaś i Magiczna Fasola

  • Lokacja: Sekretna Biblioteka
  • NPC: Księga Historyczna
  • Event Target: Odetnij Magiczny Pęd Fasoli zanim będzie za późno.

  Bajka: "Brzydkie Kaczątko"

  • Lokacja: Tomara, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Chloe Kayla
  • Cel wydarzenia: Festiwal Bajkowy się rozpoczął! Tego roku usłyszymy historie Brzydkiego Kaczątka. Przede wszystkim pomóż nam wylęgiwać jaja!

  Jestem brzydkim kaczątkiem

  • Lokacja: Tomara, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Chloe Kayla
  • Cel wydarzenia: Przebierz się za Brzydkie Kaczątko. Następnie będziesz mógł porozmawiać ze swoimi 'braćmi oraz siostrami'.

  Brak Jedzenia

  • Lokacja: Tomara, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Chloe Kayla
  • Cel wydarzenia: Zostawiłeś swoją rodzinę, aby wybrać się na podróż odkrywczą, jednak Twój brzuch warczy z głodu. Znajdź starszą panią i poproś o jedzenie...

  W końcu Łabędź

  • Lokacja: Tomara, Wzgórza Grzmiącego Kopyta
  • NPC: Chloe Kayla
  • Cel wydarzenia: Brzydkie kaczątko zamarzło na środku jeziora, nie może się już dłużej ruszać, a potem mdleje. Na szczęście przejeżdżał drwal, który je ratuje i zabiera do domu.

  Miłości Aniołka

  • Typ wydarzenia: użyj zaklęć na graczach
  • Start: Varanas Dolne Miasto Wschodnie
  • Startowy NPC: Aniołek Lozzie
  • Cel: użyj zaklęć na graczach, zbierz certyfikaty i wymieniaj je na przedmioty

  Intryga Demonka

  • Typ wydarzenia: użyj zaklęć na graczach
  • Start: Varanas Dolne Miasto Zachodnie
  • Startowy NPC: Demonek Yarlok
  • Cel: użyj zaklęć na graczach, zbierz certyfikaty i wymieniaj je na przedmioty

  Magiczna Koncha

  • Typ wydarzenia: zbierz potwory przy użyciu magicznej łuski
  • Start: Most Varanas
  • Startowy NPC: Lily Lotusiron
  • Cel: znajdź i zbierz wiewiórki przy pomocy magicznej konchy

  Przedstawienie Teatralne

  • Typ wydarzenia: weź udział w przedstawieniu teatralnym
  • Start: Rynek Główny Varanas
  • Cel: gracze muszą odegrać swoje role w przedstawieniu

  Pomoc dla Grup Bajarzy

  • Typ wydarzenia: Zadanie (codziennie resetowane)
  • Start: Rynek Główny Varanas
  • Startowy NPC: Reginald
  • Miejsce: Srebrne Źródło
  • Gracze losowo codziennie otrzymują 1 z 5 zadań
  • Cel: ukończ zadania:

   • Zadanie 1: Magazyn Dyń - Zbierz 10 gigantycznych dyń
   • Zadanie 2: Troje Frywolnych Braci - Znajdź trzech braci
   • Zadanie 3: Jabłka i dziki - Schwytaj jednego dzika i kup pięć jabłek
   • Zadanie 4: Pyszne Ciasteczka Domowej Roboty - Przynieś 10 ciasteczek domowej roboty
   • Zadanie 5: Materiał na kostium wilka - Zdobądź 10 Grzyw Wysokiej Jakości z Hien Trawiastych oraz 5 Ostrych Kłów Zmutowanych Wilków.

  Fairytale_event01.jpg


  Kowboj

  • Typ wydarzenia: użycie umiejętności
  • Start: Rynek Główny Varanas
  • Startowy NPC: Jack Jones
  • Miejsce: Srebrne Źródło
  • Cel: zagoń krowy do obory

  Czerwony Kapturek

  • Typ wydarzenia: klikaj na znaki, by poprowadzić Czerwonego Kapturka
  • Start: Most Varanas
  • Lokacja eventu: Most Varanas
  • Cel: pomóż Czerwonemu Kapturkowi zebrać kwiatki unikając jednocześnie wilka.

  Historia Smoka

  • Typ wydarzenia: walka
  • Start: Rynek Główny Varanas
  • Startowy NPC: Mały Jonni
  • Miejsce: Dzielnica Administracyjna Varanas
  • Cel: pokonaj gigantycznego smoka

  Ceremonia Opowieści

  • Typ wydarzenia: użyj przedmiotów na potworach i zbierz nagrody
  • Start: Most do Varanas oraz Rynek Główny Varanas
  • Startowy NPC: Bajarz
  • Miejsce: Taborea
  • Cel: zbierz z pomocą innych graczy elementy historii