[19.03-27.03] Czas na misje!

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • rsz-1pic2fr212xczasnamisjeheader.png

  Jesteś fanem wykonywania zadań? Uważasz się za mistrza, który jest w stanie wykonać największą ilość, w najkrótszym czasie? To wydarzenie właśnie dla Ciebie! Możesz zdobyć dzięki niemu niepowtarzalne nagrody, pozwalające Ci na masę ciekawych przygód.


  :!:Na czym polega wydarzenie:

  • Stwórz nową postać, dowolnej rasy oraz klasy w terminie 19.03.2020 19:30 - 27.03.2020 23:59.
  • Wykonuj misje w terminie od 19.03.2020 19:30 do 27.03.2020 23:59, samodzielnie bądź w towarzystwie innych graczy, w ilości zależnej od tego, którą nagrodę chciałbyś otrzymać.
  • Samodzielnie decyduj, którą misje chciałbyś wykonać spośród misji dziennych, zwykłych, fabularnych czy też publicznych. Zauważ, jednak że misja dzienna oraz publiczna zaliczana jest jedynie jednokrotnie do sumy wykonanych misji.
  • Pamiętaj, że jedynie misje wykonane w podanym wyżej terminie oraz na postaci stworzonej w wyżej wymienionym terminie, będą zaliczane do zadania konkursowego.
  • Poinformuj o swoim uczestnictwie wysyłając wiadomość e-mail zawierającą nazwę stworzonej postaci, nazwę postaci, na którą chciałbyś otrzymać nagrodę oraz Zrzut Ekranu przedstawiający ilość ukończonych misji na adres event@runesofmagic.pl . Wiadomość może zostać wysłana w dowolnym czasie w okresie trwania wydarzenia oraz do 4 dni po jego zakończeniu.
  • Pamiętaj: Biorąc udział w wydarzeniu akceptujesz poniższe Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Wydarzenia.

  Wydarzenie rozpoczyna się w momencie opublikowania go na naszym forum oraz dobiega końca w dniu 27.03.2020 o godzinie 23:59.

  <3 Nagrody, które możesz uzyskać biorąc udział w naszym wydarzeniu:


  30m.png


  100m-1.png


  150m.png


  200m.png

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu,

  Zespół Runes of Magic Polska.

 • Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Wydarzenia

  Biorąc udział w powyższym wydarzeniu "Czas na misje" akceptujesz poniższe Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Wydarzenia. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo, do jednorazowego udziału w konkursie, jednym wybranym przez siebie kontem w grze oraz postacią.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu, dostarczy zgłoszenie na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, która będzie spełniać wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie uprawnieni są pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.03.2020 r. o godzinie 19:30 (CEST).
  2. Moment ten zostanie potwierdzony opublikowaniem odpowiedniego posta na oficjalnym forum Runes of Magic, w sekcji PL.
  3. Konkurs kończy się dnia 27.03.2020 r. o godzinie 23:59 (CEST) i jest to moment, do którego wykonywanie misji zaliczać będzie się na poczet zadania konkursowego.
  4. Nagrody dla uczestników uczestników konkursu, zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Czas, w którym to nastąpi to maksymalnie 14 dni od momentu zakończenia konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie, który potwierdzi koniec tego procesu.
  5. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.
  6. Czas na rozpatrzenie odwołania przez organizatorów konkursu, to maksymalnie 14 dni od momentu jego przesłania.

  3. Zadanie konkursowe.

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wybranej przez siebie ilości misji spośród misji dziennych, publicznych, fabularnych czy też zwykłych, przy czym należy zauważyć iż misja dzienna oraz publiczna jedynie jednokrotnie jest zaliczana do sumy wykonanych misji konkursowych.
  2. Misje muszą być wykonane na specjalnie stworzonej do celów konkursowych postaci - wybranej przez siebie rasy oraz klasy na serwerze Nawia.
  3. Poprzez ilość wykonanych misji rozumie się sumę wykonanych misji na 1 postaci.
  4. Po wykonaniu wybranej przez siebie ilości misji należy przesłać wiadomość email na adres event@runesofmagic.pl zawierającą: nazwę postaci konkursowej, nazwę postaci na którą uczestnik chciałby otrzymać nagrodę oraz zrzut ekranu przedstawiający czat gry po użyciu makra zamieszczonego w ogłoszeniu konkursowym.
  5. Zgłoszenie należy przesłać do 4 dni po zakończeniu wydarzenia.

  4. Dostarczenie wiadomości zgłoszeniowej.

  1. Wiadomość zgłoszeniowa należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinna być pełna nazwa konkursu: "Czas na misje".
  3. W treści wiadomości zamieść: nazwę postaci stworzonej do celów konkursowych, nazwę postaci na którą chciałbyś/chciałabyś otrzymać nagrodę, Zrzut Ekranu czatu w grze po użyciu makra zamieszczonego w ogłoszeniu konkursowym.
  4. Wiadomość powinna zostać dostarczona do 4 dni po zakończeniu wydarzenia.
  5. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia konkursu.

  5. System Nagród.

  1. Każda osoba spełniająca Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu będzie uprawniona do otrzymania nagrody dla uczestników konkursu "Czas na misje".
  2. Skład nagród dla uczestników konkursu został podany powyżej w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Skład nagród jest uzależniony od ilości wykonanych misji w terminie trwania wydarzenia.
  4. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 2 Warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznacznie akceptacją powyższych Warunków uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  2. Dokument ten jak również Ogólny Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  3. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  4. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  5. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  6. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów.
 • Informujemy, iż czas przeznaczony na udział w wydarzeniu dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas na wykonywanie misji w wydarzeniu "Czas na misje".


  Osoby, które w dalszym ciągu nie przesłały informacji o swoim uczestnictwie, zgodnie z Regulaminem Wydarzenia mają na to czas do 4 dni.

  Nagrody dla uczestników zostaną przesłane na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze do 14 dni od momentu zakończenia wydarzenia. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.