Walentynkowe podarunki

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • 6iXJNVN.jpg


  Podczas Walentynek obdarowujemy bliskie nam osoby.

  Kartki, kwiaty i słodkości mogą być wyrazem skrywanych uczuć, ale też pokazują, że pamiętamy o naszych przyjaciołach i chcemy zrobić im przyjemną niespodziankę.


  Może i Ty chcesz, aby Twoi znajomi z gry poczuli, że są dla Ciebie ważni? Masz ku temu okazję! Możesz sprawić, że wybrane przez Ciebie osoby otrzymają Walentynkowe podarunki.


  A może zechcesz opowiedzieć nam o tym, jak wspólnie spędzasz czas w grze z Twoim znajomym na pielęgnacji związku? Z radością przeczytamy Twoją opowieść i nagrodzimy ją miłym upominkiem.  :?:Co należy zrobić?


  Jeżeli chcesz obdarować innych Graczy:

  • Wykonaj zrzut ekranu przedstawiający Twoją postać z otwartą listą Specjalnych Związków
  • Wskaż maksymalnie pięć postaci należących do innych Graczy, które dostaną prezenty, po jednej z każdej kategorii:

  jeden Małżonek

  jeden Kochanek

  jeden członek Rodziny

  jeden Bliski Przyjaciel

  jeden Mistrz lub Uczeń

  • Wyślij zgłoszenie (zrzut ekranu i listę postaci) na adres email event@runesofmagic.pl. Jako temat wiadomości wpisz: "Podarunek dla znajomego".


  Jeżeli chcesz zdobyć nagrodę dla siebie:

  • Opisz krótko, w minimum pięciu zdaniach, jak spędzasz czas w grze ze swoim Małżonkiem, Kochankiem, członkiem Rodziny, Bliskim Przyjacielem lub Mistrzem/Uczniem. Możesz opisać dowolne czynności, które wykonujecie razem.
  • Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające Waszą parę podczas wspólnego działania.
  • Wyślij zgłoszenie (opis i zrzuty ekranu) na adres email event@runesofmagic.pl. Jako temat wiadomości wpisz: "Mój dzień z... ".
  • Nie zapomnij podać nazwy swojej postaci, na którą chcesz otrzymać nagrodę.


  <3Jakie prezenty i nagrody można zdobyć?


  Podarunki dla znajomych:

  • Specjalna Woda Phiriusa Typ E x30
  • Uniwersalna Mikstura x20
  • Deser Wielu Dusz x15
  • Sok Wiecznej Miłości x15
  • Polecana Potrawa x20


  Nagrody indywidualne za pracę "Mój dzień z...":

  • Odznaka za Zasługi dla Gildii x50
  • Wygodna Skrzynka Pocztowa x15
  • Skrzynka na Instrument Magiczny x5
  • Smoczy Oddech x15
  • Karta - Legendarny Drako Koios x1


  Serdecznie zapraszamy do udziału

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska

 • Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu

  Biorąc udział w powyższym konkursie "Walentynkowe podarunki" akceptujesz poniższe Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - Zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo do jednorazowego udziału w konkursie.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu dostarczy pracę konkursową na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, spełniającą wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie są uprawnieni pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń pod kątem multikont. W przypadku wykrycia multikont prace zostaną odrzucone (patrz punkt 1.2).
  6. W przypadku współdzielenia jednego łącza, komputera itp. przez kilku użytkowników, należy taką sytuację zgłosić w Systemie Support.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się 14. 02. 2020 z chwilą publikacji tego ogłoszenia.
  2. Termin nadsyłania prac upływa 21. 02. 2020 o godz. 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
  3. Nagrody dla uczestników konkursu oraz podarunki dla wskazanych postaci zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Proces wysyłania nagród może potrwać do 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie.
  4. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.
  5. Czas na rozpatrzenie odwołania przez organizatorów konkursu, to maksymalnie 14 dni od momentu jego przesłania.

  3. Zadania konkursowe.

  1. Konkurs składa się z dwóch części: "Podarunek dla znajomego" i "Mój dzień z ...". Uczestnik może wziąć udział dowolnie w jednej z tych części lub w obydwu, wedle własnej woli i chęci.
  2. Etap "Podarunek dla znajomego" polega na wykonaniu zrzutu ekranu przedstawiającego postać z otwartą listą Specjalnych Związków (tj. Małżeństwo, Kochanek, Rodzina, Bliski Przyjaciel, Mistrz/Uczeń) oraz wskazaniu maksymalnie 5 postaci z tej listy, które mają otrzymać podarunek. Można wskazać po jednej postaci należącej do innych graczy z każdej kategorii związków.
  3. Obdarowanie nie może być związane z wyborem własnej postaci jako adresata upominku.
  4. Pod pojęciem własnej postaci rozumie się postacie na tym samym koncie oraz kontach powiązanych łączem internetowym, sprzętem komputerowym, wyłączając te powiązania, które zostały zgłoszone do Systemu Support do czasu opublikowania tego konkursu. Zgłoszenia współdzielenia łącza po momencie opublikowania konkursu nie są w mocy.
  5. Etap "Mój dzień z ..." polega na przygotowaniu opisu wspólnych chwil spędzonych w grze z wybraną postacią, z którą uczestnik konkursu pozostaje w jednym ze związków specjalnych. Opis powinien zawierać kilka zdań na temat wspólnie podejmowanych, dowolnych czynności, jakie można wykonywać w grze. Praca powinna zawierać również zrzuty ekranu stanowiące ilustrację dla opisywanych czynności.
  6. Przesyłając zgłoszenie uczestnik gwarantuje, iż jego praca została wykonana samodzielnie i jest wolna/nie narusza praw osób trzecich.

  4. Dostarczenie pracy konkursowej oraz parametry techniczne.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinno być odpowiednio: "Podarunek dla znajomego" lub "Mój dzień z ..."
  3. W treści wiadomości dla etapu "Podarunek dla znajomego" zamieść pełne nazwy postaci znajomych, na które mają być dostarczone prezenty.
  4. W treści wiadomości dla etapu "Mój dzień z ..." zamieść pełną nazwę Twojej postaci, na którą ma zostać dostarczona nagroda.
  5. Praca konkursowa powinna zostać zamieszczona w treści wiadomości e-mail lub załączniku w wybranym formacie pliku obrazowego z pośród: *.jpg, *.png, lub *.bmp lub pliku tekstowego.
  6. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia danego etapu.

  5. System nagród.

  1. Każdy uczestnik konkursu, którego praca "Mój dzień z... " spełni Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu otrzyma nagrody dla uczestników przewidziane dla tej części konkursu.
  2. Każda postać znajomego, prawidłowo wskazana w części "Podarunek dla znajomego" otrzyma prezenty przewidziane dla tej części konkursu.
  3. Skład nagród dla uczestników konkursu oraz skład prezentów dla znajomych został podany powyżej w ogłoszeniu konkursowym.
  4. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 4 Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Biorąc udział w konkursie udzielasz zespołowi Runes of Magic Polska pozwolenia do wykorzystywania/zamieszczania Twojego zgłoszenia na oficjalnym forum Runes of Magic.
  2. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznaczna z akceptacją powyższych Warunków Uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  3. Dokument ten jak również Ogólne Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  4. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  5. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  6. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów