Important changes to payments with Paysafecard

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • Dear Players,


  due to more regulatory changes within the European Union related to anti money laundering, anonymous online payments become more and more restricted.


  Starting from January 1st 2020, all Paysafecard payments above 50,00€ need to be registered with Paysafecard Account called “myPSC”.


  Paysafecard PINS of 50,00 € or below remain untouched and can be made without a MyPSC account.


  In order to continue making payments above 50,00 € with Paysafecard PINs moving forward, customers will have to register themselves by creating a Paysafecard Account (MyPSC Account).


  More Information about the MyPSC Account on how to create and manage it can be found here:

  http://www.paysafecard.com


  Please contact Paysafecard, or our customer support for Gameforge specific questions.

  https://billing.gameforge.com/


  You can visit our cash shops for more alternative payment options.


  Sincerely

  Your Gameforge Payment Team  __________________________  Drodzy Gracze,


  z powodu kolejnych zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy anonimowe płatności online stają się coraz bardziej ograniczone.


  Począwszy od 1 stycznia 2020 r. Wszystkie płatności Paysafecard powyżej 50,00 € muszą być zarejestrowane na koncie Paysafecard o nazwie „myPSC”.


  Kody PIN Paysafecard o wartości 50,00 € lub niższej pozostają nietknięte i można je wykonać bez konta MyPSC.


  Aby kontynuować dokonywanie płatności powyżej 50,00 € przy użyciu kodów PIN Paysafecard, klienci będą musieli się zarejestrować, tworząc konto Paysafecard (konto MyPSC).


  Więcej informacji na temat konta MyPSC na temat tworzenia i zarządzania nim można znaleźć tutaj:

  http://www.paysafecard.com


  Prosimy o kontakt z Paysafecard lub naszym działem obsługi klienta w przypadku konkretnych pytań Gameforge.

  https://billing.gameforge.com/


  Możesz odwiedzić nasze sklepy gotówkowe, aby uzyskać więcej alternatywnych opcji płatności.


  Z poważaniem

  Twój zespół ds. Płatności Gameforge

  tumblr_p2yqqdl1UT1r6d0kro2_r1_500.jpg