[Konkurs] Wakacyjne poszukiwania skarbów

 • 1tOjxI4.png

  Stary Pirat pociągnął spory łyk z kufla i spojrzał na mnie mętnym wzrokiem.

  - Oto i cała historia magicznego skarbu... Nie wierzysz mi, co?

  Poruszyłem się zniecierpliwiony na krześle. Od godziny słuchałem jego pijackiego ględzenia o ukrytych skarbach, o tym jak za młodu znalazł tajemnicze wskazówki, jak szukał bez skutku przez pół życia... I miałem już dość jego, tej historii i smrodu tej podrzędnej tawerny. No i tego, że w mojej sakwie ubyło sporo monet wydanych na trunki dla tego pijaczyny.

  - Nie wierzysz, widzę to... Ale wiesz co, lubię cię. Równy z ciebie gość, stawiałeś mi, to ci się odwdzięczę.

  Sięgnął za pazuchę i wyjął trzy zmięte karteluszki. Chwilę spoglądał na nie w zadumie, a potem położył z hukiem na stole i przesunął w moją stronę.

  - Zrób z nich użytek, znajdź skarby. Ja już jestem na to za stary. Wolę tutaj w kącie popijać i podszczypywać kelnereczki, hehehe.

  Na potwierdzenie swych słów klepnął przechodzącą kelnerkę, która odpłaciła mu ciosem brudną szmatą w łeb. Potem chwycił kufel i jednym haustem opróżnił do dna.

  Nie wiem dlaczego, ale wziąłem kartki do ręki i zacząłem przebiegać oczami rozmazane linijki pisma...


  -------------------------------------------


  Przygotujcie się na Wakacyjne poszukiwania skarbów! Już wkrótce na forum więcej szczegółów!

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wakacyjne poszukiwania skarbów”

  :!:Na czym będzie polegać zadanie?


  • W nadchodzący weekend (piątek, sobota, niedziela) na forum ukażą się wskazówki dotyczące miejsca ukrycia skrzyń skarbów.
  • Możesz odnaleźć tyle skrzyń, ile chcesz. Pamiętaj jednak, że za odnalezienie wszystkich trzech czeka dodatkowa nagroda!
  • Wyślij zgłoszenie na adres email, który zostanie podany wraz z publikacją wskazówek.


  <3Nagrody, które możesz zdobyć:


  Z każdej znalezionej skrzyni możesz wyjąć trzy skarby z poniższej listy. Od Ciebie zależy, co wybierzesz:  Dodatkowo za odnalezienie wszystkich trzech skrzyń otrzymasz:


  Gorąco zachęcamy do udziału

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska.

 • Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu

  Biorąc udział w powyższym konkursie "Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 1, 2 i 3" akceptujesz poniższe Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo do jednorazowego udziału w konkursie, w każdym z 3 dni.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu, dostarczy pracę konkursową na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, która będzie spełniać wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie są uprawnieni pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń pod kątem multikont. W przypadku wykrycia multikont prace zostaną odrzucone (patrz punkt 1.2)
  6. W przypadku współdzielenia jednego łącza, komputera itp. przez kilku użytkowników, należy taką sytuację zgłosić w Systemie Support odpowiednio wcześniej, przed wysłaniem prac konkursowych.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs składa się z 3 etapów, podzielonych na 3 dni konkursowe.
  2. Konkurs oraz pierwszy etap rozpoczyna się w piątek, zaś każdy kolejny etap w następny dzień tygodnia.
  3. Czas na wysłanie pracy konkursowej to 24 godziny od momentu opublikowania danego etapu konkursu.
  4. Nagrody dla uczestników konkursu zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Czas, w którym to nastąpi to maksymalnie 7 dni od momentu zakończenia ostatniego konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie, który potwierdzi koniec tego procesu.
  5. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.
  6. Czas na rozpatrzenie odwołania przez organizatorów konkursu, to maksymalnie 14 dni od momentu jego przesłania.

  3. Zadanie konkursowe.

  1. Każdy z etapów konkursu posiada odmienne zadanie konkursowe.
  2. Zadanie konkursowe do każdego z etapów zostaje opublikowane w ogłoszeniu konkursowym danego etapu.
  3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik gwarantuje, iż jego praca została wykonana samodzielnie i jest wolna/nie narusza praw osób trzecich.

  4. Dostarczenie pracy konkursowej oraz parametry techniczne.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinno być: "Wakacyjne poszukiwania skarbów - dzień X (cyfra dnia)".
  3. W treści wiadomości zamieść: pełną nazwę Twojej postaci, na którą również życzysz sobie, aby dostarczona była nagroda, nazwę serwera, na którym znajduje się wspomniana postać, oraz wybrane 3 nagrody z opublikowanej listy nagród.
  4. Praca konkursowa powinna zostać zamieszczona w treści wiadomości e-mail lub załączniku w wybranym formacie pliku obrazowego z pośród: *.jpg, *.png, lub *.bmp lub pliku tekstowego.
  5. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia danego etapu.


  5. System Nagród.

  1. Każda praca konkursowa dla danego etapu spełniająca Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu będzie uprawniona do otrzymania nagrody dla uczestników konkursu "Wakacyjne poszukiwania skarbów”.
  2. Skład nagród dla uczestników konkursu został podany poniżej w ogłoszeniu konkursowym dla danego etapu.
  3. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 4 Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.
  4. Nagroda specjalna dla uczestników każdego z etapów została wymieniona w ogłoszeniu konkursowym.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Biorąc udział w konkursie udzielasz zespołowi Runes of Magic Polska, pozwolenia do wykorzystywania/zamieszczania Twojego zgłoszenia na oficjalnym forum Runes of Magic.
  2. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznacznie akceptacją powyższych Warunków uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  3. Dokument ten jak również Ogólny Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  4. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  5. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  6. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów.
 • Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 1  :!:Na czym polega zadanie?


  • Odgadnij na podstawie wskazówki, o jaką strefę chodzi.
  • Udaj się na podane współrzędne i odszukaj skrzynię skarbów.
  • Wykonaj zrzut ekranu, na którym widoczna będzie Twoja postać wraz nazwą, skrzynia skarbów oraz mini mapa.
  • Wyślij zgłoszenie na adres email event@runesofmagic.pl w temacie wpisując: Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 1.
  • Zgłoszenie powinno zawierać:

  wykonany zrzut ekranu

  nazwę postaci

  3 wybrane przez Ciebie nagrody z Listy Nagród

  • Termin nadsyłania zgłoszeń wynosi 24 godziny i mija z chwilą opublikowania kolejnej wskazówki na forum.


  <3Lista nagród:


  Pamiętaj, że na wytrwałych poszukiwaczy skarbów czeka dodatkowa nagroda!  Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska

 • Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 2  :!:Na czym polega zadanie?


  • Odgadnij na podstawie wskazówki, o jaką strefę chodzi.
  • Udaj się na podane współrzędne i odszukaj skrzynię skarbów.
  • Wykonaj zrzut ekranu, na którym widoczna będzie Twoja postać wraz nazwą, skrzynia skarbów oraz mini mapa.
  • Wyślij zgłoszenie na adres email event@runesofmagic.pl w temacie wpisując: Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 2.
  • Zgłoszenie powinno zawierać:

  wykonany zrzut ekranu

  nazwę postaci

  3 wybrane przez Ciebie nagrody z Listy Nagród

  • Termin nadsyłania zgłoszeń wynosi 24 godziny i mija z chwilą opublikowania kolejnej wskazówki na forum.


  <3Lista nagród:


  Pamiętaj, że na wytrwałych poszukiwaczy skarbów czeka dodatkowa nagroda!  Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska

 • Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 3  :!:Na czym polega zadanie?


  • Odgadnij na podstawie wskazówki, o jaką strefę chodzi.
  • Udaj się na podane współrzędne i odszukaj skrzynię skarbów.
  • Wykonaj zrzut ekranu, na którym widoczna będzie Twoja postać wraz nazwą, skrzynia skarbów oraz mini mapa.
  • Wyślij zgłoszenie na adres email event@runesofmagic.pl w temacie wpisując: Wakacyjne poszukiwania skarbów – dzień 3.
  • Zgłoszenie powinno zawierać:

  wykonany zrzut ekranu

  nazwę postaci

  3 wybrane przez Ciebie nagrody z Listy Nagród

  • Termin nadsyłania zgłoszeń wynosi 24 godziny i mija z chwilą opublikowania informacji o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na forum.


  <3Lista nagród:


  Pamiętaj, że na wytrwałych poszukiwaczy skarbów czeka dodatkowa nagroda!  Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia

  Wasz Zespół Runes of Magic Polska

 • Trzeci etap konkursu zostaje niniejszym zakończony. W tym momencie kończy się czas na przesyłanie zgłoszeń konkursowych.


  Nagrody za odnalezienie poszczególnych skrzyń skarbów oraz nagroda dodatkowa zostaną rozesłane w grze na skrzynki pocztowe Waszych postaci - w terminie do 7 dni. Zakończenie procesu wysyłania nagród zostanie odpowiednio obwieszczone w tym temacie.


  Dziękujemy za udział i zainteresowanie.

 • Nagrody zostały rozesłane na skrzynki pocztowe Waszych postaci w grze.


  W przypadku zaistnienia jakichś nieprawidłowości, np. niewłaściwej nagrody albo jej braku, prosimy o kontakt na adres email event@runesofmagic.pl przy użyciu poczty, z której wysłano zgłoszenie konkursowe - w terminie do 7 dni.


  Serdecznie dziękujemy za Wasze zainteresowanie konkursem i zachęcamy do udziału w kolejnych.


  Wasz Zespół Runes of Magic Polska.