[27.11 - 06.12 23:59] List do Świętego Mikołaja

Rekrutacja do zespołu RoM PL została otwarta! Więcej informacji: Rekrutacja do zespołu RoM.
 • listdoswietego81.jpg


  Zbliżający się okres świąt Bożego Narodzenia to znakomity moment na refleksję nad swoimi potrzebami oraz pragnieniami, a list do Świętego Mikołaja jest dobrym sposobem na ich wyrażenie oraz poproszenie Go o pomoc w ich realizacji. Drodzy mieszkańcy Taborei! Zachęcamy Was gorąco do przygotowania krótkich wiadomości, w których opiszecie co chcielibyście otrzymać od Świętego Mikołaja oraz czego życzycie naszej wspólnej krainie - Taborei z okazji zbliżającego się okresu świąt Bożego Narodzenia.


  :!:Na czym polega konkurs:


  • Napisz krótką wiadomość do Świętego Mikołaja, w której opiszesz przedmiot, o którym marzysz i chciałbyś otrzymać i dlaczego oraz co życzysz Taborei z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
  • Praca powinna zostać przesłana poprzez wiadomość e-mail, w treści tej wiadomości lub dodana jako załącznik w dowolnym formacie tekstowym.
  • Adres e-mail, na który powinna zostać dostarczona Twoja praca konkursowa to: event@runesofmagic.pl . Wiadomość powinna zawierać w tytule nazwę konkursu: "List do Świętego Mikołaja", zaś w treści prosimy o zamieszczenie nazwy postaci oraz serwera.
  • Pamiętaj: Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższe Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu!


  Termin wysyłania prac konkursowych upływa dnia 6.12.2018 o godzinie 23:59 (CEST).  <3 Nagrody, które możesz uzyskać w naszym konkursie:


  Każdy uczestnik, którego praca będzie spełniać wymogi Warunków Uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu otrzyma:

  • Uniwersalna Mikstura x20
  • Specjalna Woda Phiriusa - Typ E x30
  • Małe Magiczne Ciasteczko x15
  • Wygodna Skrzynka Pocztowa x10
  • Placek z Lasu Laor x30
  • Smoczy Oddech x10
  • Odznaka za Zasługi dla Gildii x30


  Serdecznie zapraszamy do udziału.

  Wasz zespół Runes of Magic Polska

 • Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu

  Biorąc udział w powyższym konkursie "List do Świętego Mikołaja" akceptujesz poniższe Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu. Są to zasady opracowane dla powyższego konkursu przez organizatorów - zespół Runes of Magic Polska.


  1. Uczestnicy oraz udział.

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (z wyjątkiem osób określonych w 1.4), posiadająca konto w grze Runes of Magic oraz postać na polskim serwerze Nawia.
  2. Każda osoba ma prawo, do jednorazowego udziału w konkursie.
  3. Uczestnikiem konkursu będzie mogła zostać osoba, która w regulaminowych ramach czasowych konkursu, dostarczy prace konkursową na adres e-mail: event@runesofmagic.pl, która będzie spełniać wymogi przedstawione w niniejszym regulaminie.
  4. Do udziału w konkursie nie uprawnieni są pracownicy oraz inne osoby powiązane z firmą GameForge.

  2. Ramy czasowe konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania powyższego posta na oficjalnym forum Runes of Magic, w sekcji PL.
  2. Konkurs kończy się dnia 6.12.2018 r. o godzinie 23:59 (CEST) i jest to moment, do którego przesłane prace konkursowe będą akceptowane.
  3. Nagrody dla uczestników uczestników konkursu, zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci w grze. Czas, w którym to nastąpi to maksymalnie 10 dni od momentu zakończenia konkursu. Zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone odpowiednim postem w poniższym temacie, który potwierdzi koniec tego procesu.
  4. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji organizatorów konkursu może nastąpić w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu dostarczenia nagród oraz za pośrednictwem adresu e-mail, z którego wysłana została praca konkursowa, jak również na adres e-mail, na który praca konkursowa została dostarczona.

  3. Zadanie konkursowe.

  1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie, krótkiej wiadomości o poniższej zawartości.
  2. Napisz krótką wiadomość do Świętego Mikołaja, w której opiszesz przedmiot, o którym marzysz i chciałbyś otrzymać i dlaczego oraz co życzysz Taborei z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
  3. Praca powinna zostać przesłana poprzez wiadomość e-mail, w treści tej wiadomości lub dodana jako załącznik w dowolnym formacie tekstowym.
  4. Przesyłając zgłoszenie uczestnik gwarantuje, iż jego praca została wykonana samodzielnie i jest wolna/nie narusza praw osób trzecich.

  4. Dostarczenie pracy konkursowej oraz parametry techniczne.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć za pośrednictwem wiadomości e-mailowej - na przygotowany przez organizatorów adres e-mail: event@runesofmagic.pl .
  2. Tematem wiadomości powinna być pełna nazwa konkursu: "List do Świętego Mikołaja".
  3. W treści wiadomości zamieść: pełną nazwę Twojej postaci, na którą również życzysz sobie, aby dostarczona była nagroda oraz nazwę serwera, na którym znajduje się wspominania postać.
  4. Praca konkursowa powinna zostać zamieszczona w treści wiadomości e-mail lub załączniku w dowolnie wybranym formacie pliku tekstowego.
  5. W przypadku wysłania błędnego zgłoszenia, można wysłać je ponownie do czasu zakończenia konkursu.

  5. System Nagród.

  1. Każda praca konkursowa spełniająca Warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu będzie uprawniona do otrzymania nagrody dla uczestników konkursu "List do Świętego Mikołaja".
  2. Skład nagród dla uczestników konkursu został podany powyżej w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z ramami czasowymi, zaprezentowanymi w punkcie 2 Warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Konkursu.

  6. Postanowienia końcowe powyższych zasad.

  1. Biorąc udział w konkursie udzielasz zespołowi Runes of Magic Polska, pozwolenia do wykorzystywania/zamieszczania Twojego zgłoszenia na oficjalnym forum Runes of Magic.
  2. Przesłana przez Ciebie praca konkursowa jest jednoznacznie akceptacją powyższych Warunków uczestnika oraz Regulaminu Konkursu.
  3. Dokument ten jak również Ogólny Warunki Korzystania są dokumentami obowiązującymi w zakresie powyższego konkursu.
  4. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie odpowiedniej zabawy konkursowej/uniemożliwiające stabilne konkurowanie pomiędzy uczestnikami, będzie odpowiednio traktowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zespołu Runes of Magic Polska.
  5. Konkurs ma charakter rozrywkowy, użytkownik bierze w nim udział z własnej woli - wysyłając zgłoszenie.
  6. Zespół Runes of Magic zastrzega sobie prawo zmienienia zasad konkursu lub przedwczesnego zakończenia konkursu w każdej chwili, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności techniczne, prawne lub inne, które wpłynąć mogą na przebieg i/lub wyniki konkursu.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane i/lub potraktowane odpowiednio według wewnętrznych zasad organizatorów.
 • Upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostały wysłane na Skrzynki Pocztowe Waszych postaci.

  W przypadku ewentualnych nieprawidłowości zapraszam do kontaktu.


  Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie i życzymy miłej gry.

 • Camist

  Closed the thread.